Wśród obszarów tematycznych będących w kręgu zainteresowań pracowników Katedry należy wymienić: zarządzanie małymi firmami; zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem metod zarządzania strategicznego, procedur formułowania i wdrażania strategii, zasad tworzenia i funkcjonowania aliansów strategicznych; problematykę związaną z oceną poziomu zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach; metody i techniki zarządzania, zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, w szczególności analiza opłacalności ekonomicznej oraz trwałości projektów; zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi, w szczególności problematykę przywództwa, kształtowania kultury
organizacyjnej; zagadnienia związane z funkcjonowanie transportu publicznego (zarówno komunikacja miejska jak i transport samochodowy); problematykę badawczą w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz jej otoczenia; problematykę badawczą dotyczącą tworzenia się klastrów w branży transportu, turystyki oraz budownictwa.

Katedra współdziała z instytucjami biznesowymi, zarówno w formie zinstytucjonalizowanej, jak i w ramach indywidualnego zaangażowania pracowników uczelni; przygotowuje raporty, ekspertyzy i wdrożenia (współpracuje m.in. z: Urzędem Gminy Police, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Stowarzyszeniem POMOST, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Szczecinie, Zakładami Chemicznymi “Police” Grupa Azoty). Jej aktywność w polskim i zagranicznym środowisku naukowym potwierdzona jest uczestnictwem w licznych konferencjach naukowych zarówno w kraju i za granicą.