Przy Katedrze Organizacji i Zarządzania działa studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami PROJECT.

project