Spotkanie Rady Konsultacyjnej

Przy Katedrze działa Rada Konsultacyjna ds. Programów Kształcenia, której przewodniczącym jest prof. US dr hab. Wojciech Downar. Rada współpracuje z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego. Celem współpracy jest organizacja praktyk oraz staży dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, konsultacje dotyczące programów kształcenia oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, a biznesem.