Pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania prowadzą zajęcia na studiach I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych. Przedmioty prowadzone w Katedrze to m.in.:

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Controlling i audyt personalny
 • Trening kierowniczy
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie przez konflikt
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników
 • Motywowanie i systemy motywacji
 • System ocen pracowniczych
 • Zachowania organizacyjne
 • Metodyka zarządzania projektami